fbpx
Sos. Dudesti-Pantelimon nr. 44, 033094, Bucuresti, România

Garantii calorifere portprosop cu conectare la reteaua de apa calda

Termenul de garanţie pentru sistemele de încălzire centralizată, deschise – 24 luni; termenul de garanţie pentru sistemele de încălzire autonome, închise – 24 luni, cu respectarea regulilor de instalare și operare, precum și condițiile de transport. Prin obligaţiile de garanţie, se subânţelege asigurarea de producător în termenul de garanţie a funcţionării normale a radiatorului PortProsop.
Producătorul nu suportă obligațiile de garanție dacă:
– nu exista circulația apei in radiator, care a apărut din cauza încălcării procesului de asamblare și montare a produsului, precum și caracteristicele sistemelor de incălzire.
– radiatorul PortProsop a lucrat în condiţiile ce depăşesc parametrii de lucru indicaţi în Garantie;
– radiatorul are urme de afectare a ruginii electrice;
– radiatorul este deteriorat mecanic (în urma transportării, exploatării, păstrării etc.);
– articolul are urme de montare și reparaţie necalificată;

 


Transport și păstrare
Caloriferele PortProsop cu conectare la reteaua de apa calda, sunt transportate în ambalajul producătorului în conformitate cu regulile de transport de mărfuri. Transportarea și depozitarea Caloriferului PortProsop sub influența factorilor climatici trebuie să corespundă normelor în vigoare. Depozitarea Caloriferului PortProsop lângă produse chimice, care provoacă coroziunea, nu este permisă. Caloriferul PortProsop trebuie depozitat într-un loc Închis, în ambalajul producătorului de la -40 până la +50°С.

 


Indicații referitoare la montaj
Instalarea se face numai de către persoane autorizate în conformitate cu normele în vigoare. Înainte de a monta Caloriferul PortProsop – închideți robinetul de intrare. Asigurați distanța dintre axele elementelor de conectare în funcție de dimensiunile Caloriferului PortProsop. Fixați bine pe perete suporții de calorifer. Așezați Caloriferul PortProsop pe suporți și fixați în
șuruburi folosind cheia hexagonală din dotare .

! Înainte de montarea Caloriferului PortProsop, verificați parametrii de încălzire și de alimentare cu apă ale clădirii. Excesul parametrilor de lucru
poate duce la deteriorarea prematură a Caloriferului PortProsop.

! De asemenea, nu este permisă utilizarea unui Calorifer PortProsop într-un sistem cu potențial electric evident, deoarece aceasta poate duce la corozie electrostatică.

Conectarea Caloriferului PortProsop la rețeaua de încălzire centralizată sau cu centrală proprie, se face în doua moduri: conexiune inferioară și diagonală. Este posibilă și conectarea verticală, dar cu această opțiune producătorul nu garantează încălzirea completă a produsului, îndeosebi Caloriferul PortProsop cu o înalțime mai mare de 600 mm. Producătorul propune modele cu conectori laterali. După conectarea Caloriferului PortProsop cu rețeaua de încalzire, deschideți robinetul de admisie și asigurați-vă că nu există nici o scurgere în zona de conectare.
Important
– Nu folosiți radiadorul decât în spații închise;
– Nu urcați pe radiator după instalare;
– Nu lăsați radiatorul fără apă, chiar și pe timpul verii;
– Circuitul trebuie să fie liber de orice reziduuri metalice, calamină, grăsime sau gaze;
– Nu utilizați agenți corozivi;
– Dacă este folosit un inhibitor de coroziune, acesta trebuie să fie compatibil cu toate matarialele din componența radiatorului;
– Nu alimentați caloriferul cu apă de mare;
– Nu folosiți radiatorul și/sau rețeaua de instalare ca masă electrică pentru diferite aparate electrocasnice;

 


Declarație de conformitate
Declaram pe propria raspundere că radiatoarele NAVIN, sunt realizate respectând cerințele standardului international EN-442 – “Radiadoare si Convectoare” și corespund urmatoarelor directive CE: 2014/35/EU – cu privire la echipamentul cu voltaj redus, 2014/30/EU – compatibilitatea electromagnetica, 2011/65/EU – conform cu reglementarile privind utilizarea materialelor periculoase în componența echipamentelor electrice și electronice apărute în HG 274/2012, art.XII 18, 2009/125/EU – ECODES și este conform cu prevederile: EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 60335-
1:2012+A11:2014; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008; EN 60335-2- 30:2009+A11:2012; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 62233:2008; EN 61000-3-3:2013

Calorifere de baie