fbpx
Sos. Dudesti-Pantelimon nr. 44, 033094, Bucuresti, România

Garantii PortProsop Electric

Termenul de garanție pentru Caloriferele PortProsop Electrice – 24 luni persoane fizice, 12 luni persoane juridice, cu respectarea regulilor de instalare și operare, precum și condițiile de transport. Prin obligațiile de garanţie se subânţelege asigurarea de producător în termenul de garanție a funcţionării normale a radiatorului PortProsop Electric.

Producătorul nu suportă obligațiile de garanție daca:
– nu a fost respectat procesul de asamblare și montare a produsului, prcum și caracteristicele sistemelor de alimentare cu energie electrică.
– caloriferul PortProsop a lucrat în condițiile ce depășesc parametrii de lucru indicați în Garanție;
– caloriferul este deteriorat mecanic (în urma transportării, exploatării, păstrării etc.);
– articolul are urme de montare și reparație necalificată;

 


Transport și păstrare
Caloriferele PortProsop Electrice, sunt transportate în ambalajul producătorului în conformitate cu regulile de transport de mărfuri. Transportarea și depozitarea Caloriferului PortProsop sub influența factorilor climatici trebuie să corespundă normelor în vigoare. Depozitarea Caloriferului PortProsop lângă produse chimice, care provoacă coroziunea, nu este permisă. Caloriferul PortProsop trebuie depozitat într-un loc Închis, în ambalajul producătorului de la -40 până la +50°С.

 


Cerinte de securitate
– Caloriferul PrortProsop Electric, trebuie sa fie cel puțin la 60 cm distanța fata de cada de baie și cabina de duș, chiuvetă și obiecte inflamabile.
– Asigurați-vă că priza electrică este împământată și împănată de la priză până la corpul uscătorului PortProsop.

IMPORTANT
– Nu folosiți radiadorul decât în spații închise;
– Nu urcați pe radiator după instalare;
– Nu dezasamblți independent produsul;
– Nu utilizați agenți corozivi;
– Nu efectuați reparații independente pentru Caloriferul PortProsop;
– Nu introduceți produsul în lichide;
– Nu utilizați un cablu de alimentare sau o priză deteriorată;
– Nu utilizați o tensiune mai mare de 240 V și mai mică de 180 V;
– Nu lasați pornit Caloriferul PortProsop Electric nesupravegheat;
– Pentru Caloriferele PortProsop Electrice cu componente în mișcare, este INTERZIS deplasarea pieselor mobile de la radiator mai mult de 180grade. Acest lucru poate deteriora elementul de încălzire sau izolația acestuia, ceea ce poate duce la electrocutare!

 


Declarație de conformitate
Declaram pe propria raspundere că radiatoarele NAVIN, sunt realizate respectând cerințele standardului international EN-442 – “Radiadoare si Convectoare” și corespund urmatoarelor directive CE: 2014/35/EU – cu privire la echipamentul cu voltaj redus, 2014/30/EU – compatibilitatea electromagnetica, 2011/65/EU – conform cu reglementarile privind utilizarea materialelor periculoase în componența echipamentelor electrice și electronice apărute în HG 274/2012, art.XII 18, 2009/125/EU – ECODES și este conform cu prevederile: EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 60335-
1:2012+A11:2014; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008; EN 60335-2- 30:2009+A11:2012; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 62233:2008; EN 61000-3-3:2013

Calorifere de baie